top of page

TOY DISTRIBUTION

בשנה האחרונה הייתה לנו ההזדמנות למסור יותר מ -300 למקלט המשפחתי ברשת ברונקס. הצלחנו להעלות חיוכים רבים על פני הילדים. אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים ב- Inhisname United

bottom of page