top of page

COVID-19 FOOD DISTRIBUTION

בתקופות מטרידות אלה ועם צוות המגפיים והמתנדבים של Covid-19 הקדישו זמן בלוחות הזמנים העמוסים שלהם כדי לבחור ולהעביר אוכל לאנשים בקהילה, במיוחד לקשישים שלנו. אנו מעריכים מאוד את כל הצוותים והחברים המתנדבים שלנו.

bottom of page