top of page

ברצוננו שיהיה מרכז קהילתי גדול המשרת את הקהילה, עם מגוון עצום של תוכניות ושירותים. במרכז הקהילתי שלנו נעזור להעצים בני נוער, מבוגרים וקשישים לקחת תפקידים מנהיגים בקהילה שלהם.

we need you to help us.png
Inhisname United.jpg

להלן רישום של המתקן שנרצה שיהיה.

הבית העתידי של מרכז הקהילה המאוחדת Inhisname

52924238_2189200907835144_7561846350506098688_n.jpg
bottom of page